גב' חנה הלפרין, חברה

מר ראובן בר חנין, חבר

גב' מוריה זגורי, יו"ר

גב' מלכה רנד, חברה

מר תומר סויסה, חבר

מר ארז חסון, חבר

גב' לירז יוזיס, חברה

מר ויקטור בורכוביץ, חבר

מר מיכאל שטרית, חבר