גב' מלכה רנד, חברה

מר תומר סויסה, חבר

מר ארז חסון, יו"ר

גב' מוריה זגורי, חברה

גב' חנה הלפרין, חברה

מר ראובן בר חנין, חבר

גב' לירז יוזיס, חברה

מר ויקטור בורכוביץ, חבר