עולם ההתחדשות העירונית מלא בהזדמנויות עבור יזמים שמבקשים לפעול בקרית גת.

תכניות פינוי – בינוי ותמ”א 38 מלאות באתגרים מבחינת המערכת התכנונית והמורכבות שלהן, מחייבת היכרות עם כלל הנושאים המרכיבים אותן.

כדי לקדם נושא של פינוי – בינוי או לחילופין תמ”א 38, יש לדעת כי קיימים שלושה צירים מקבילים בהם יש להתקדם. הציר התכנוני, הציר הכלכלי-שמאי, והציר החברתי – קהילתי (התנהלות לא נכונה באחד הצירים הללו יכולה לתקוע ואף להכשיל את כל המיזם).

לצורך הבנה מקדימה של התהליך, כל יזם מוזמן ליצור קשר ולהתייעץ עם המנהלת להתחדשות עירונית בקרית גת. המהלך הראשוני והבסיסי הזה יחסוך זמן גם ליזמים וגם למתכננים ויעזור להתקדם בהתאם למנהל התקין של הגשת הבקשות, הבנת החובות וביצוע המטלות וכמובן המטרה הסופית שהיא קבלת האישורים המתאימים.

אנו במנהלת להתחדשות עירונית נדע לכוון ונשמח לסייע בתיאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים, לכל מי שמבקשים להיות חלק מהפרויקטים הרבים שניתן ליהנות מהם בקרית גת.

תכולת עבודה חברתית במתחמי התחדשות עירונית

יזמים המעוניינים לקדם תהליך פינוי בינוי במתחם בקרית גת נדרשים לביצוע עבודה חברתית (כולל הגשת מסמכים חברתיים) בשני שלבים :

 1. דו”ח חברתי – מיפוי ראשוני (תמונת מצב בסיסית) – בעת בדיקת ההיתכנות הראשונית ובמקביל לבדיקה הכלכלית והתכנונית.
 2. תסקיר חברתי – יתבצע עם תחילת התכנון וגיבוש של התכנית המפורטת, עד לשלב של הטמעת ההיבטים חברתיים בתכנון.

הכנת והגשת המסמכים החברתיים מבוססת על הנחיות העבודה של הרשות להתחדשות עירונית – להלן מדריך להכנת דו”ח חברתי במתחמי התחדשות עירונית.

דגשים לעבודה החברתית המצופה עד הדיון הראשון בצוות התחדשות עירונית:

בשלב זה תידרשו להגיש דו”ח חברתי הכולל שלושה תוצרים עיקריים:

 1. מיפוי חברתי ראשוני
 2. בניית תכנית שיתוף הציבור.
 3. מידע על התארגנות בעלי הדירות.

הדרישות המצופות בכל אחד מן התוצרים מפורטים להלן:

1. מיפוי חברתי

המיפוי יתייחס גם לבעלי דירות וגם לבעלי נכסים מסחריים, ארגונים ומבני ציבור במתחם.

המיפוי יכלול רשימה שמית של כלל בעלי הנכסים במתחם וניתוח סטטיסטי של הנתונים. כדי לבנות את המיפוי ניתן להעזר הן במידע שהתקבל מבעלי הנכסים והן מהמידע הסטטיסטי העירוני – ברווחה, בלמ”ס ועוד. יש לכתוב מתי המידע המוצג הגיע מבעלי הנכסים ומתי ממידע סטטיסטי אחר:

 

הנתונים הנדרשים למיפוי

 • נתונים אישיים:
 1. שם
 2. בעלים/ שוכר/ דיור ציבורי – בכל מקרה, יש לציין גם את פרטי בעל הנכס.
 3. מיקום הדירה – מס’ בית, כניסה, קומה, מס’ דירה.
 4. מספר נפשות המתגוררות בדירה.
 5. גילאים של המתגוררים בדירה.
 6. במידה והדיירים עולים מאיזה מוצא ומה הותק בארץ
 7. בעלי צרכים מיוחדים (כל נתון ספציפי שיכול להעיד שצפוי קושי ספציפי בתהליך עם אותה משפחה).
 8. עמדת הדייר כלפי הפרויקט – מעוניין בהתחדשות עירונית, מסרב, נמנע בשלב זה. במקרה של מסרבים יש לפרט את סיבת הסירוב (במידה וידועה).

2. בניית תכנית שיתוף ציבור

יש להגיש תכנית עבודה לשיתוף הציבור- התכנית צריכה לכלול הן את העבודה שכבר נעשתה והן את העתידה להעשות עד שלב הגשת התכנית לועדות התכנון. בתיאור העבודה שכבר נעשתה יש לצרף תיעוד במידה וקיים (פרוטוקולים, תמונות וכדומה).

 

התכנית צריכה לכלול:

 • דרכי התקשורת עם בעלי הנכסים במתחם (כולל בעלי עסקים ו/או מבני ציבור, במידה ויש)  משלב הידוע הראשוני והלאה– פגישות אישיות, כנסים, אתר אינטרנט, שילוט במתחם ועוד. יש לפרט מי עושה תקשורת זו ובאילו מועדים לאורך התקדמות הפרויקט.

יש לצרף את החומרים שניתנו לבעלי הדירות בכנסי ההסברה/ בפגישות האישיות.

מומלץ לחלק לבעלי הדירות גם את החומרים מטעם המנהלת להתחדשות עירונית.

 • שלבי ומועדי שיתוף וידוע תושבי השכונה (שאינם מתגוררים המתחם) בשיתוף המנהלת להתחדשות עירונית.
 • דרכי פעולה לידוע וסיוע לאוכלוסיות מיוחדות במתחם, כפי שזוהו במיפוי האוכלוסייה.
 • פירוט דרכי הפעולה והשלבים בתהליך בניית נציגות התושבים במתחם – עפ”י העקרונות לבניית נציגות במסמך הנחיות הרשות להתחדשות עירונית.

3. התארגנות בעלי הדירות

 • האם קיימת נציגות בעלי דירות במתחם?

אם כן יש להציג שמות הנציגים וחתימות ייפוי הכוח במידה וקיימות. כמו כן, יש להוסיף הסכמה של הנציגות ליזם הספציפי. במידה ומסיבה מסוימת לא מתאפשרת בניית נציגות תושבים במתחם יש להסביר מדוע.

 • האם יש עו”ד מייצג לבעלי הדירות?

אם כן, פרטו את תהליך בחירת עו”ד ע”י הדיירים. יש לצרף כעותק של כתב ההסכמה לעורך הדין. במידה ונבחר יותר מעו”ד אחד במתחם אנא לצרף טופס עבור כל אחד מעורכי הדין.

 • האם נחתם הסכם/ חוזה כלשהו אל בין היזם לבעלי הדירות?

אם כן אנא צרפו.

 

שימו לב:

הנציגות נבחרת באסיפה שפורסמה על פי חוקי הבית המשותף.

יש לערוך בחירות חשאיות לנציגות בקלפי או באסיפה ללא נוכחות היזם.

יש לצרף פרוטוקול של האסיפה בה נבחרה הנציגות.

אם באסיפה לבחירת הנציגות נכחו פחות מ 50% מבעלי הדירות יש להגיע לפגישה במנהלת להתחדשות עירונית לבחינת הסיבות למצב.

שלב 2 – העבודה החברתית המצופה משלב האישור השני לתכנית ועד הגשתה לדיון בוועדות:

 

בשלב זה יש למנות יועץ חברתי לצוות התכנון אשר יכין את התסקיר החברתי וישב כיועץ בצוות התכנון.

 בשלב זה תדרשו להגיש שני תוצרים עיקריים:

 1. תסקיר חברתי.
 2. תוצרי שיתוף הציבור.

 

 1. תסקיר חברתי

הגשת תסקיר חברתי לצוות התכנון על סמך המיפוי:

 • הצגת ניתוח הסקר חברתי-דמוגרפי של האוכלוסייה המתגוררת במתחם: אפיון כללי של האוכלוסייה המתגוררת במתחם בהתבסס על- שנתוני למ”ס, נתוני מנח”י, רווחה, מפקדי אוכלוסין.
 • מיפוי קבוצות ומגזרי אוכלוסייה המשפיעים על התכנית וכאלו עליהם עתידה התכנית להשפיע.
 • יש להמליץ ולנמק כיצד התכנית המוצעת מותאמת לניתוח החברתי במובנים הבאים:
 • צרכים שכונתיים וקהילתיים שצריכים להתבטא בתוכנית
 • הטמעת בקשות והמלצות התושבים בתהליך התכנון.
 • תמהילי הדיור מותאמים.
 • התייחסות מותאמת לבעלי צרכים מיוחדים.
 • התאמת התמורות לצרכי הדיירים הקיימים ומאפייניהם ולצרכי האוכלוסייה הצפויה להיכנס.
 • ניתוח אפשרויות ההשתלבות של שטח התכנון במרקם הקיים ובסביבה מבחינת האוכלוסייה, החברה וקהילה, מערך מוסדות הציבור.
 • ניתוח מסכם להשלכות החברתיות-קהילתיות של התכנית המוצעת. יש לסכם את כלל ההשפעות הצפויות בעקבות מימוש התכנית ולפרט כיצד התכנית מציעה להתמודד עם השפעות אלו.

 

 1. תוצרי שיתוף ציבור
 • יש להגיש תיעוד מפגשי שיתוף הציבור, הן בפגישות עם בעלי הנכסים והן עם תושבי השכונה והמנהלת להתחדשות עירונית.
 • יש להכין דו”חות וסיכומים כולל תכנית עבודה להמשך הקשר עם בעלי הנכסים ותושבי השכונה.