עולם ההתחדשות העירונית מלא בהזדמנויות עבור יזמים שמבקשים לפעול בקרית גת.

תכניות פינוי – בינוי ותמ”א 38 מלאות באתגרים מבחינת המערכת התכנונית והמורכבות שלהן, מחייבת היכרות עם כלל הנושאים המרכיבים אותן.

כדי לקדם נושא של פינוי – בינוי או לחילופין תמ”א 38, יש לדעת כי קיימים שלושה צירים מקבילים בהם יש להתקדם. הציר התכנוני, הציר הכלכלי-שמאי, והציר החברתי – קהילתי (התנהלות לא נכונה באחד הצירים הללו יכולה לתקוע ואף להכשיל את כל המיזם).

לצורך הבנה מקדימה של התהליך, כל יזם מוזמן ליצור קשר ולהתייעץ עם המנהלת להתחדשות עירונית בקרית גת. המהלך הראשוני והבסיסי הזה יחסוך זמן גם ליזמים וגם למתכננים ויעזור להתקדם בהתאם למנהל התקין של הגשת הבקשות, הבנת החובות וביצוע המטלות וכמובן המטרה הסופית שהיא קבלת האישורים המתאימים.

אנו במנהלת להתחדשות עירונית נדע לכוון ונשמח לסייע בתיאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים, לכל מי שמבקשים להיות חלק מהפרויקטים הרבים שניתן ליהנות מהם בקרית גת.

תכולת עבודה חברתית במתחמי התחדשות עירונית

יזמים המעוניינים לקדם תהליך פינוי בינוי במתחם בקרית גת נדרשים לביצוע עבודה חברתית, כולל:

1. תסקיר חברתי – בהתאם להנחיות העבודה של הרשות להתחדשות עירונית – להלן מדריך להכנת דו”ח חברתי במתחמי התחדשות עירונית.

2. התארגנות בעלי הדירות – נציגות תושבים:

– הנציגות נבחרת באסיפה שפורסמה על פי חוקי הבית המשותף.

– יש לערוך בחירות חשאיות לנציגות בקלפי או באסיפה ללא נוכחות היזם.

– יש לצרף פרוטוקול של האסיפה בה נבחרה הנציגות.

*אם באסיפה לבחירת הנציגות נכחו פחות מ 50% מבעלי הדירות יש להגיע לפגישה במנהלת להתחדשות עירונית לבחינת הסיבות למצב.

3. תכנית שיתוף ציבור – עדכון התושבים ונציגיו באופן מסודר ויזום. התכנית צריכה לכלול הן את העבודה שכבר נעשתה והן את העתידה להיעשות עד שלב הגשת התכנית לוועדות התכנון. בתיאור העבודה שכבר נעשתה יש לצרף תיעוד במידה וקיים (פרוטוקולים, תמונות וכדומה).

 

בהתאם להנחיות המנהלת להתחדשות עירונית – יתבקש היזם למנות יועץ חברתי לצוות התכנון אשר יכין את התסקיר החברתי וישב כיועץ בצוות התכנון.