פינוי-בינוי הוא אחד הכלים המרכזיים להניע תהליך של התחדשות עירונית.

בפרויקט של פינוי-בינוי הורסים את המבנים הישנים ובמקומם מקימים מבנים חדשים.

המבנים החדשים מתוכננים טוב יותר ובטיחותיים. המרחב הציבורי משתדרג וניתנים פתרונות מקיפים לתנועה ולחנייה.

הדיירים מקבלים דירות במבנים החדשים ויתרת הדירות נמכרות לצורך מימון הפרויקט.