מנהלה

מרבך חנה
מנהלת לשכה
chanim@iftachgat.co.il
08-6874592
גליק יהודית
מנהלת אדמינסטרטיבית
yehuditr@iftachgat.co.il
08-6436210
ואזנה מאיר
מנכ"ל
meir@iftachgat.co.il
08-6874585

אגף פרויקטים

אבי בן שבת
מפקח
avib@iftachgat.co.il
יונגר רועי
מפקח
pikuach@iftachgat.com
08-6600947
רווה מיכל
מנהלת פרויקטים
Michalrave2@gmail.com
08-6177922
ויס שרי
אחראית, דיווח בקרה והתקשרויות
saryv@iftachgat.co.il
08-6600944
יסמין נגב
מנהלת פרויקט גגות סולרים
yasminn@iftachgat.co.il
08-6600946
גולדשטיין אלישבע
מנהלת פרויקטים
elisheva@iftachgat.co.il
הדר חיים ירמיהו
מחלקת פרויקטים
hadary@iftachgat.co.il
מרים סלמון
מזכירות מחלקת פרויקטים
miryams@iftachgat.co.il
חיה לדרברגר
מחלקת פרויקטים
chayal@iftachgat.co.il

אגף כספים

וצלר בת שבע
מנהלת חשבונות
batshevav@iftachgat.co.il
08-6600945
אייכלר מירי
מנהלת חשבונות
miryama@iftachgat.co.il
08-6600945
ויינברג צביה
מנהלת כספים
tzviaw@iftachgat.co.il
08-6874584

התחדשות עירונית

ברכה פרקש
מנהלת אדמינסטרטיבית
brachaf@iftachgat.co.il
08-9562494
שלוחה 3
מיכאלה אלפונטה
מנהלת
תחום תכנון
michaela@iftachgat.co.il
08-9562494
שלוחה 3
ציקרמן איציק
מנהל
תחום קשרי קהילה
itzikt@iftachgat.co.il
08-6600946
הילה נהון אפרתי
הסברה
ודוברות
hila@iftachgat.co.il
08-9562494
שלוחה 3
054-4227821
אריק אביטבול
ראש
המינהלת
arika@iftachgat.co.il
08-9562494
שלוחה 3

מחלקת חשמל

טמיר ביטון
מהנדס חשמל
tamirb@iftachgat.co.il
לאון פייסחוביץ
מהנדס חשמל, מאשר תוכניות ומלווה יציבות עמודים
ofire@qiryat-gat.muni.il
אופיר אלמקייס
מהנדס חשמל, מנהל תחום תאורת רחוב
ofire@qiryat-gat.muni.il
איתמר ביטון
מהנדס חשמל, מנהל המחלקה
itamarb777@gmail.com

מחלקת תכנון

מרק פרייפלד
מחלקת תכנון
markf@iftachgat.co.il
הגר אבני
מחלקת תכנון
hagara@iftachgat.co.il

פנה אלינו בכל בקשה, שאלה, הערה או הארה. נשמח לחזור אליך בהקדם