מכרז חוזה 2021/כ/17- לתכנון וביצוע חדר שנאים טרומי עבור מגרש 801 במתחם 01 בקרית גת צפון- כרמי גת

מודעת פרסום 

נוסח המכרז

מכתב דחיית מועדי המכרז- מכתב מספר 1 – 12.9.2021

מכרז פומבי 2021/כ/16 למתן שירותי העתקות בפרויקטים של מינהלת הסכמי הגג בקרית גת

מכרז 2021 – כ -16 – מודעת פרסום מכרז מכון העתקות

הודעה בדבר פרסום תנאי הסף העיקריים למכרז

מכרז פומבי 2021/כ/15 להפעלת מתקן אקסטרים וקיר טיפוס במתחם הספורטק בקרית גת צפון – כרמי גת

מודעת פרסום מכרז הפעלת מתקני אקסטרים

הודעה בדבר פרסום תנאי הסף העיקריים למכרז

תשובות לשאלות הבהרה-מכתב מס’ 2

‏‏‏‏מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 3-

‏‏שאלות הבהרה- מכתב מספר 4

הודעה על עדכון לוחות הזמנים

מכרז פומבי מס’ 03/21 – לאספקה והצבה של מבנים יבילים

נוסח מודעה לעיתון

מכרז יבילים נוסח לפרסום

נספח ה’2 – נספח ביטוח מבנים יבילים

מסמך ב’- מפרט טכני

מענה מס’ 1 לשאלות המשתתפים

מכרז פומבי מס’ 2/21 – לעבודות גינון בכרמי גת – קרית גת

מכרז פומבי מס’ 2/21 – לעבודות גינון – מודעת פרסום

מכרז פומבי מס’ 2/21 – לעבודות גינון בכרמי גת

מכתב דחיית מועדי המכרז – מכתב מספר 1

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 3

פרוטוקול מפגש מציעים – מכרז גינון

מכתב הודעה בדבר מועד פתיחת המעטפות במכרז – מכרז גינון – מכתב מס’ 4

מכתב הודעה בדבר מועד פתיחת מעטפות הצעות המחיר שהוגשו במכרז – מכרז גינון – מכתב מספר 5-

מכרז 1/21 לאיתור מנהל/ת מינהלת ויועץ/ת מהנדסת העיר התחדשות עירונית קרית גת

נוסח מודעה לעיתון

מכרז מנהל מנהלת נוסח לפרסום

שאלון למועמד למשרת מנהל מנהלת

 

מכרז/חוזה 2021/כ/14 להקמת בית ספר מקיף במתחם 07 בכרמי גת

מודעת פרסום חדשה – מכרז 2021-כ-14 מקיף במתחם 07

מכרז 2021 – כ – 14 – מכתב פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז – חתום

מכרז 2021 -כ -14 – מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 1 (1)

 

מכרז/חוזה 2021/כ/13 להקמת בית ספר יסודי ב’ במתחם 01 בכרמי גת

מודעת פרסום חדשה – מכרז 2021-כ-13 יסודי ב במתחם 01

מכרז 2021 – כ -13 – מכתב פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז – חתום

מכרז 2021 -כ -13 – מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 1 – 1

 

מכרז/חוזה 2021/כ/12 להקמת בית ספר יסודי א’ במתחם 01 בכרמי גת 

מודעת פרסום חדשה – מכרז 2021-כ-12 יסודי א במתחם 01

מכרז 2021 – כ – 12 – מכתב פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז – חתום

מכרז 2021 -כ -12 – מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 1

 

מכרז/חוזה 2021/כ/11 להקמת כיתות גן ושלד בית כנסת במגרש 806 במתחם 01 בכרמי גת 

מודעת פרסום חדשה – מכרז 2021-כ-11 חמש כיתות גן ושלד בית כנסת במגרש 806 במתחם 01

מכרז 2021 – כ -11 – מכתב פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז – חתום

מכרז 2021 -כ -11 – מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 1

 

מכרז/חוזה 2021/כ/10 להקמת כיתות גן ושלד בית כנסת במגרשים 803 805 במתחם 01 בכרמי גת

 מודעת פרסום חדשה – מכרז 2021-כ-10 שבע כיתות גן ושלד בית כנסת במגרשים 803 ו- 804 במתחם 01

מכרז 2021 -כ -10 – מכתב פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז – חתום

מכרז 2021 -כ -10 – מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 1

 

מכרז/חוזה 2021/כ/9 להקמת כיתות גן ושלד בית כנסת במגרשים 801 802 במתחם 01 בכרמי גת

מודעת פרסום חדשה – מכרז 2021-כ-9 כיתות גן ושלד בית כנסת במגרשים 801 ו- 802 במתחם 01

מכרז 2021 – כ -9 – מכתב פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז – חתום

מכרז 2021 -כ -9 – מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 1 –

 

מכרז 2021-כ-8 להקמת בית ספר מקיף במתחם 07 בכרמי גת

מודעת פרסום – מכרז בית ספר מקיף מתחם 07

מכתב מספר 1 – הודעה בדבר ביטול מכרז 2021-כ-8 בית ספר מקיף במתחם 07 – 13 במאי 2021

 

מכרז 2021-כ-7  להקמת שני בתי ספר יסודיים במתחם 01 בכרמי גת

מודעת פרסום – מכרז בתי ספר יסודיים מתחם 01

מכתב מספר 1 – הודעה בדבר ביטול מכרז 2021-כ-7 בתי ספר יסודיים במתחם 01  – 13 במאי 2021

 

 מכרז 2021-כ-6 להקמת כיתות גן במתחם 01 בכרמי גת

נוסח פרסום- מכרז גני ילדים מתחם 01

מכתב מספר 1 – הודעה בדבר ביטול מכרז 2021-כ-6 כיתות גן במתחם 01 – 13 במאי 2021

 

מכרז 2021-כ-5  לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק בקרית גת צפון – כרמי גת

מודעת פרסום מכרז מתקני משחק נוסח סופי

הודעה בדבר פרסום תנאי הסף העיקריים למכרז – (מכתב מספר 1)

מכתב תשובות לשאלות הבהרה מכרז מתקני משחק – מכתב מספר 2 – נוסח מיום 10.6.21

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 3

‏‏הודעה בדבר המועד הצפוי לפתיחת מעטפות המכרז (מכתב מספר 4)

מכרז 2021 -כ-4 להקמת כיתות גן במתחמים 01 ו-03-04 בכרמי גת

מכתב מספר 2 – הודעה בדבר ביטול מכרז מבני חינוך כיתות גן – 2 במאי 2021


מכרז 2021-כ-3 לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי תשתיות תת קרקעיות עבור פרויקטים ” האיצטדיון” ו-“יאסקי” בקרית גת 

מודעת פרסום – מכרז ל איתור תשתיות – 2021 – כ- 3

מכרז איתור תשתיות מתחם האיצטדיון ומתחם יסקי קרית גת – סופי (1)

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכרז לאיתור תשתיות – האיצטדיון ו-יאסקי – מכתב מספר 1 – נוסח סופי לפרסום באתר

2021/כ/2 למתכננים ויועצים לפרויקטים של פיתוח ותשתיות בהסכמי הגג של קרית גת

 

מכרז 2021/כ/1 פיתוח תשתיות שלב ב’ – מתחם 03-04

מודעת פרסום – מכרז פיתוח תשתיות שלב ב – מתחם 03-04 

מכרז פיתוח תשתיות שלב ב עבור מתחם 03-04 – הודעה בדבר פרסום תנאי הסף העיקריים למכרז – (מכתב מספר 1

תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 2

 

מכרז 2020/כ/10 למתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע לעבודות פיתוח ובניה למנהלת הסכמי הגג בקרית  גת עבור הכסם הגג השלישי

מודעת פרסום – מכרז חברה מנהלת (הסכם הגג השלישי)

מכרז/חוזה 2020/כ/10 הזמנה להציע הצעות

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכרז חברה מנהלת (מערביות) – מכתב מספר 1

מכרז 2020/כ/9 פיתוח תשתיות שלב ב’ במתחם 01 ופיתוח תשתיות נוספות במתחמים נוספים בקרית גת צפון-כרמי גת                                                                                                         

מודעת פרסום – מכרז פיתוח תשתיות שלב ב

מכתב מספר 1 – הודעה בדבר פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז

מכתב מספר 2 – מכתב תשובות לשאלות הבהרה

הבהרות מטעם המזמין – מכתב מספר 3

מכרז 3/2020 לאספקה והתקנה של רמזורים בשני צמתים בעיר

נוסח לפרסום בעיתון

מכרז רמזורים נוסח לפרסום

נספח יא-ביטוח

מכרז 03.20-הודעה מס’ 1 על דחיית המועד האחרון לשאלות ולהגשת ההצעות-חתום

תכניות וכתבי כמויות למכרז רמזורים

הסדרי תנועה

תכנית מתן האבץ ישראל פולק 12231.2

תכנית מתן החרושת ישראל פולק 12231.1

כתבי כמויות

כתב כמויות חשמל תאורה ותקשורת החרושת פולק

אומדן החרושת

כתב כמויות מנגנון רמזורים צומת החרושת-פולק

מחירון לעבודות סלילה החרושת

כתב כמויות חשמל תאורה ותקשורת אבץ- פולק

אומדן ישראל פולק -אבץ

כתב כמויות מנגנון רמזורים צומת אבץ-פולק

מחירון לעבודות סלילה וגישור אבץ

עבודות עפר ואספלט

תוכנית אלתן ישראל פולק אבץ 1446.1.1

תוכנית אלתן ישראל פולק החרשות 1446.1.1

תכניות זמנים בצומת

תזמון-ישראל פולק-החרושת-25.12.18

תזמון-ישראל פולק-אבץ-21-01-19

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת,

3301 תוכנית חשמל תאורה ותקשורת אבץ פולק

מפרט טכני לעבודות חשמל פרק 08

מפרט טכני תשתיות ומנגנון רמזורים

תוכנית חשמל תאורה ותקשורת החרושת

 

מכרז 2020/כ/8 להקמת מאגר מתכננים יועצים בתחומים שונים לפרויקטים של פיתוח ותשתיות בקרית גת

נוסח מודעה  לפרסום

מכתב מספר 1 – דחיית מועדי המכרז

מכרז מאגר מתכננים ויועצים לפיתוח תשתיות במתחמי הסכמי הגג בקרית גת

מכתב מספר 2 – הודעה בדבר עדכונים למכרז

מכתב מספר 3 – הודעה בדבר עדכונים למכרז ותשובות לשאלות הבהרה

 

מכרז 12/20 לאיתור מנהל תחום גננות כרמי גת

נוסח מודעה לעיתון

נוסח המכרז

 

מכרז 9/20 למתן שירותי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

נוסח מודעה לעיתון

‏‏נוסח מכרז לפרסום 

 

מכרז 11/20 להפעלת פרויקט רכב שיתופי בקרית גת

נוסח מודעה לעיתון

נוסח המכרז

נספח ד’2

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

הודעה מס’ 2 על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

 

מכרז 10/20  אחראי/ת  תחום קשרי קהילה במנהלת התחדשות עירונית

נוסח מודעה לעיתון

נוסח מכרז קשרי קהילה מעודכן

שאלון למועמד

 

מכרז 7/20 תכנון תבע רובע הבנים

נוסח מודעה לעיתון

מכרז תכנון תבע רובע הבנים נוסח לפרסום

נספח ד’1

נספח ד 4 אבני דרך ללוז

נספח ד 5 פרוגראמה מצב קיים

נספח ד 6 פרוגראמה מצב מוצע

נספח ד 7 אבני דרך לתשלום

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

מענה מס’ 1 לשאלות המשתתפים

הודעה מס’ 2 על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מכרז 07.20

מסמך שינויים והבהרות מס’ 1

מסמך שינויים והבהרות מס’ 2

הודעה מס’ 3 על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מכרז 07.20

 

מכרז 8.20 מנהל אגף הנדסה בחברה

נוסח מודעה לעיתון

נוסח מכרז – מנהל אגף הנדסה

 

מכרז/חוזה 2020/כ/7 לתכנון, אספקה והתקנה של מתקן חבלים אקסטרים וקיר טיפוס

במתחם ספורטק בקרית גת צפון – כרמי גת

מודעת פרסום

מכתב דחיית מועדי המכרז – מכתב מספר 1

הודעה בדבר עדכון לוחות הזמנים למכרז – מכתב מספר 2

הודעה בדבר עדכון המועד לעיון ורכישת מסמכי המכרז -מכתב מספר 3

הודעה בדבר פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז – מכתב מספר 4

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 5

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 6

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 7

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז – מכתב מספר 8

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז – מכתב מספר 9

מכרז מתקן חבלים וקיר טיפוס – מכתב תשובות לשאלות הבהרה מספר 10

מכרז 6/20 מכרז רכב שיתופי

נוסח מודעה לעיתון

מכרז רכב שיתופי נוסח לפרסום

מסמך שינויים והבהרות מכרז רכב שיתופי

 

מכרז 5/20 למתן שירותי ייעוץ בתחום החשמל והתשתיות לפרויקטים עירוניים

נוסח מודעה לעיתון

נוסח המכרז

מסמך שינויים והבהרות מס’1

מענה מס1 לשאלות המשתתפים

 

מכרז 4/20 לתפקיד מנהל תחום קשרי קהילה במנהלת להתחדשות עירונית

מודעת פרסום מכרז

הבהרה בנוגע למכרז 4-2020

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

נוסח מכרז קשרי קהילה

שאלון למועמד

 

מכרז 2020/כ/6 לביצוע עבודות פיתוח עבור מתחם ספורטק בקרית גת צפון(כרמיגת)

נוסח מודעת פרסום

מכרז / חוזה 2020/כ/6 לביצוע עבודות פיתוח עבור מתחם ספורטק בקרית גת צפון – כרמי גת (חלק ראשון – הזמנה להציע הצעות).

מכרז/חוזה 2020/כ/6 לביצוע עבודות פיתוח עבור מתחם ספורטק בקרית גת צפון – כרמי גת (חלק שני – מפרט טכני מיוחד).

מסמך ה’ – כתב הכמויות

נספח 8 מתוקן – לפרסום באתר

מכתב הודעות ותשובות לשאלות הבהרה מכרז ספורטק – חתום

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 2

 

מכרז 2/2020 למתן שרותי בדיקת וליווי תוכניות במנהלת התחדשות עירונית

מכרז לבדיקה וליווי תכניות נוסח לפרסום מעודכן

מענה לשאלות המשתתפים

 

מכרז 1/20 לרכישת רכב מסוג סקודה קודיאק

מכרז לרכישת רכב נוסח לפרסום

נוסח מודעה לפרסום

 

מכרז/חוזה 2020/כ/5- למתן שירותי מיפוי וביצוע עבודות מדידה לפרוייקט שער העיר בקרית גת

מודעת פרסום מכרז מודדים

מכרז מדידות שער העיר

מכתב תשובות לשאלות הבהרה מכרז שירותי מדידה

 

מכרז/חוזה 2020/כ/4 – למתן שירותי ממונה ויועץ בטיחות עבור מינהלת הסכמי הגג בקרית גת

מודעת פרסום מכרז 4 כ 2020

מכרז ממונה ויועץ בטיחות

מכתב תשובות לשאלות הבהרה מכרז ממונה ויועץ בטיחות

 

מכרז/חוזה 2020/כ/3- לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי תשתיות תת קרקעיות עבור פרוייקט שער העיר בקרית גת

מודעת פרסום מכרז איתור תשתיות שער העיר

מכרז איתור תשתיות שער העיר קרית גת

מכתב תשובות לשאלות הבהרה נוסח סופי – מכרז לאיתור תשתיות

 

מכרז 2020/כ/2 – למתן שירותי תכנון כוללים לפיתוח פרוייקט שער העיר בקרית גת

מודעת פרסום נוסח לפרסום

מכרז מתכנן ראשי שער העיר

פרוטוקול מפגש מציעים מכרז מתכנן ראשי מיום 12 3 20 (1)

מצגת מכרז מתכנן ראשי

מכתב תשובות לשאלות הבהרה מיום 23.3.20

 

מכרז 2020/כ/1 – ראש מינהלת הסכמי גג בקרית גת

מודעת פרסום מכרז ראש מינהלת הסכמי הגג בקרית גת

 

מכרז מספר 2019/כ/2 – הצעות לעבודות הקמת ובניית מעונות יום במתחם 02 בפרויקט כרמי גת בצפון קרית גת

מודעת פרסום מכרז מעונות

חוברת חוזה מכרז

חוברת פרטי בניין

חוברת פרטי פיתוח

חוברת תוכניות מכרז

פרוטוקול מפגש מציעים – מכרז מעונות

 

מכרז סמנכ”ל כספים/סמנכ”ל כספים כרמי גת

נוסח מודעה

שאלון למועמדים – הליך איתור סמנכ”ל כספים

 

מכרז פומבי מספר 2019/כ/1 – למתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע לעבודות פיתוח ובניה למינהלת הסכמי הגג בקרית גת

מודעת פרסום מכרז חברה מנהלת

מסמכי מכרז למתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע לעבודות פיתוח ובניה למינהלת הסכמי הגג בקרית גת

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 3 – נוסח סופי

 

מכרז פומבי מספר 08/19 למתן שירותי אדריכלות נוף- תב”ע מע”ר קרית גת

מכרז למתן שירותי אדריכלות נוף נוסח לפרסום

 

מכרז פומבי מספר 07/19 למתן שירותי שמאות מקרקעין- תב”ע מע”ר קרית גת

מכרז למתן שירותי שמאות נוסח לפרסום

מסמך שינויים והבהרות מס’1

מסמך שינויים והבהרות מס’ 2- הודעה על שינוי בתנאי הסף של המכרז[[

1-17 מכרז מסגרת עבודות פיתוח

2-17 השלמת פיתוח מגרש 312

4-17 מכרז מסגרת עבודות בניה

 

5-17 בינוי מעון יום בעלז

6-17 עבודות פיתוח בשצ”פ במגרש 312

מכרז מינוי מנכ”ל

1-18 אחראי תחום קשרי קהילה במנהלת התחדשות עירונית

3-18 מכרז שרותי אדריכלות

4-18 התייעלות אנרגטית, החלפת תאורת לד

2-19 אחראי קשרי קהילה במנהלת התחדשות עירונית

4-19 אחראי תחום תכנון במנהלת

5-19 יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית

6-19 מכרז מסגרת תכנון תנועה

7-19 מכרז שמאות לפרוייקט המע”ר

8-19 מכרז יועץ נוף לפרוייקט המע”ר