מכרז 2024/כ/3 לביצוע תחנת שאיבה לביוב, בוסטר ובריכת אגירה למים בכרמי גת צפון – קרית גת

מודעת פרסום

פרסום תנאי הסף העיקריים

הודעה בדבר עדכון תנאי הסף

הזמנה להציע הצעות (ללא נספחים

פרוטוקול מפגש מציעים- מכתב מספר 4 ומצגת מפגש מציעים

הודעות ועדכונים- מכתב מספר 5 כולל נספח הצעת מחיר (מעודכן)

תשובות לשאלות הבהרה- מכתב מספר 6

‏תשובות לשאלות הבהרה- מכתב מספר 7

תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 8

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים- מכתב מספר 9

 

מכרז 1/24 לקבלת שירותי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ושירותי נלווים

מודעה לעיתון

נוסח סופי

תשובות לשאלות הבהרה

 

מכרז 2024/כ/2 להרחבת מאגר מתכננים ויועצים לפרויקטים של הקמת מבני ציבור וחינוך בהסכמי הגג של קרית גת

מודעת פרסום

מסמכי המכרז

הודעה בדבר עדכון המועד האחרון להגשת הצעות- מכתב מספר 2.

הודעה בדבר עדכון המועד האחרון להגשת הצעות- מכתב מספר 3

‏‏הודעה בדבר פתיחת תיבת המכרזים- מכתב מספר 4

 

מכרז 2024/כ/1 – למתן שירותי הבטחת איכות בפרויקטים של פיתוח ותשתיות עבור שכונת כרמי גת צפון (תמ”ל 1115) – בקרית גת 

מודעת פרסום מכרז הבטחת איכות

הודעה בדבר תיקונים במודעת הפרסום של מכרז – מכתב מס’ 2

מסמכי המכרז

מכרז 2023.כ.15- הזמנה להציע הצעות

מכרז 2023.כ.16- הזמנה להציע הצעות

תשובות לשאלות הבהרה מכרז הבטחת איכות – מכתב מס’ 3

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – מכתב מס’ 4

הודעה בדבר פתיחת מעטפות הצעות מחיר – מכתב מס’ 5

 

מכרז 2023/כ/17 למתן שירותי ייעוץ משפטי

מכרז יועמ”ש מנהלת כרמי גת – מודעה

מכרז יועמש מנהלת כרמי גת – נוסח סופי עם תאריכים

תשובות לשאלות הבהרה – הודעה מס’ 1

 

מכרז 12/23 למתן שירותי ניהול מחלקת פרויקטים בחברת יפתח

מודעה

נוסח סופי

 

מכרז 13/23 למתן שירותי הכנת תכנית מפורטת לשינוי תב”ע במתחם הבשן ובמתחם שער העיר

מודעה לפרסום

נוסח המכרז

כרטיס פרוייקט

דחיית מועדים-מכרז שינוי תוכנית הבשן

מכרז שינוי תוכנית הבשן-28.12.23-תיקון לאחר שאלות ההבהרה-עקוב אחר שינויים

מכרז שינוי תוכנית הבשן-28.12.23-תיקון לאחר שאלות ההבהרה-נקי

מכרז שינוי תכנית הבשן- ,תשובות לשאלות הבהרה-26.12.2023

מודעה-דחיית מועדים 2

מכרז שינוי תכנית הבשן- תשובות לשאלות הבהרה 2-7.1.24מס’ 2

 

מכרז 2023/כ/16 לביצוע עבודות פיתוח עבור מתחם 06 בכרמי גת צפון ועבודות לבניית מחלף קוממיות ושדרוג חלק מכביש 353 בקרית גת

מודעת פרסום

פרסום תנאי הסף העיקריים- מכתב מספר 2

פרוטוקול מפגש מציעים ומצגת – מכתב מספר 3

הודעות ועדכונים ו‏‏תשובות לשאלות הבהרה-מכתב מספר 4

‏תשובות לשאלות הבהרה- מכתב מספר 5

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים- מכתב מספר 6

מכרז 2023/כ/15 לביצוע עבודות פיתוח עבור מתחם 05 בכרמי גת צפון קרית גת

מודעת פרסום

פרסום תנאי הסף העיקריים – מכתב מספר 2

פרוטוקול מפגש מציעים ומצגת- מכתב מספר 3

הודעות ועדכונים ותשובות לשאלות הבהרה- מכתב מס’ 4

‏תשובות לשאלות הבהרה- מכתב מספר 5

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים- מכתב מספר 6

 

החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח משכ”ל מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב

פרוטוקול וועדת שלושה חתום

 

מכרז 11/2023 למתן שירותי אדריכלות

מודעת פרסום

חוברת המכרז

הודעה בדבר הארכת מועד הגשת שאלות הבהרה והגשת המכרז

תשובות לשאלות הבהרה מעודכן-מכרז שירותי אדריכלות מעודכן סופי

מצב נספחים למילוי בקובץ וורד

 

מכרז/חוזה 2023/כ/14 לתכנון ובניית מבני מקוואות טהרה במגרש 613 ובמגרש 401 בכרמי גת

מודעת פרסום

פרסום תנאי הסף העיקריים

הודעה בדבר עדכון לוחות זמנים

הודעה בדבר עדכון לוחות זמנים- מכתב מספר 4

הודעות ועדכונים- מכתב מספר 5

חוברת מכרז מעודכנת- נוסח בסימון שינויים

חוברת מכרז מעודכנת- נוסח ללא סימון שינויים

הודעה בדבר עדכון תנאי הסף והמועד האחרון להגשת הצעות- מכתב מספר 6

הודעה בדבר פתיחת תיבת המכרזים- מכתב מספר 7

 

מכרז/חוזה 2023/כ/13 להרחבת מאגר מתכננים ויועצים לפרויקטים של הקמת מבני ציבור וחינוך בהסכמי הגג של קריית גת

מודעת פרסום

חוברת המכרז

תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס 1

הודעה בדבר פתיחת תיבת המכרזים- מכתב מספר 2

‏‏הודעה בדבר עדכון המועד האחרון להגשת הצעות- מכתב מס’ 3

הודעה בדבר עדכון המועד האחרון להגשת הצעות- מכתב מס’ 4

הודעה בדבר פתיחת תיבת המכרזים- מכתב מספר 5.

 

מכרז/חוזה 2023/כ/12 לתכנון, הקמה והפעלה של בית קפה במתחם הספורטק בפארק כרמי גת

מודעת פרסום

מכרז/חוזה 2023/כ/12 – מסמכי המכרז

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – מכתב מס’ 1

הודעה בדבר דחיית מועד פתיחת תיבת מכרזים – מכתב מס’ 2

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – מכתב מס’ 3

 

מכרז/חוזה 2023/כ/11 לביצוע שרותי בדיקות מעבדה ובדיקות שדה לעבודות בניה, סלילה ופיתוח בהסכמי הגג – קרית גת”

מודעת פרסום

הודעה בדבר עדכון לוחות זמנים – מכתב מס’ 1

מכרז/חוזה 2023/כ/11- מסמכי המכרז

הודעה בדבר עדכון לוחות זמנים – מכתב מס’ 2

הודעה בדבר עדכון לוחות זמנים – מכתב מס’ 3

תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס’ 4

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – מכתב מס’ 5

הודעה בדבר פתיחת מעטפות הצעות מחיר – מכתב מס’ 6

 

מכרז 2023/כ/10 לתכנון ובניית מקווה טהרה במגרש 613 בכרמי גת

מודעת פרסום

פרסום תנאי הסף העיקריים

הודעה בדבר ביטול המכרז- מכתב מספר 3

 

מכרז/חוזה 2023/כ/9 לביצוע עבודות אלומיניום בבית ספר שבזי במגרש 81 בכרמי גת

מודעת פרסום

מכרז 2023/כ/9 – חלק ממסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס’ 1

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – מכתב מס’ 2

הודעה בדבר השלמת חוסרים- מכתב מס’ 3.

 

מכרז 10/23 לקבלת שירותי ראיית חשבון

מכרז 10/23 עבור קבלת שירותי ראיית חשבון- מודעה

מכרז 10/23 עבור קבלת שירותי ראיית חשבון- נוסח המכרז

מסמך תשובות לשאלות הבהרה

מסמך תשובות לשאלות הבהרה – נספח א’

 

מכרז 2023/כ/8 להקמת מאגר קבלנים לביצוע השלמות פיתוח בכרמי גת ועבודות פיתוח לתשתיות על בקרית גת

מודעת פרסום

הזמנה להציע הצעות

פרוטוקול מפגש מציעים- מכתב מספר 1

עדכון בדבר טעות סופר – מכתב מספר 2

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים- מכתב מספר 3

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים (תיקון טעות סופר)- מכתב מספר 4

 

מכרז 9/23 למתן שירותי ייעוץ תחבורה

מודעה לפרסום

נוסח המכרז

מודעה הארכת מועד

מודעת הארכת מועד 2

 

מכרז 2023/כ/7 – לתכנון והקמת אצטדיון הכדורגל של קרית גת

מכרז/חוזה 2023/כ/7 – מודעת פרסום

מכרז/חוזה 2023/כ/7 – חלק ממסמכי המכרז

מכרז/ חוזה 2023/כ/7- חלק ממסמכי המכרז (חוברת מעודכנת)

הודעה ותשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס’ 1

הודעה ותשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס’ 2

הודעה בדבר פתיחת תיבת המכרזים- מכתב מספר 3

 

מכרז 8/23 למתן שירותי יעוץ צל לרובע השופטים

מודעת פרסום

מכרז 8-23 תוכניות בינוי לרובע השופטים – מסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 8-23 תוכנית צל לרובע השופטים

הודעה בדבר דחיית מועדים-מכרז תוכנית צל

 

הליך מכירת יבילים

מודעת פרסום הליך מכירת יבילים

מסמכי ההליך

תשובות לשאלות מציעים-הליך מכירת יבילים

הודעת תיקון- מודעה -מכירת יבילים

תשובות לשאלות מציעים2 -הליך מכירת יבילים

 

מכרז מסגרת פומבי מס’ 7/23 להתקשרות עם קבלנים לביצוע עבודות פיתוח ברחבי העיר קרית גת

מודעה לפרסום מכרז 7-23

מסמכי המכרז

נספח הצעת מחיר – מכרז פיתוח

תשובות לשאלות מכרז פיתוח

 

מכרז מס’ 6/23 לביצוע תוכנית אב לניקוז ומתן שירותי ייעוץ ניקוז בקרית גת

מודעת פרסום מכרז מס’ 6/23 לביצוע תוכנית אב לניקוז ומתן שירותי ייעוץ ניקוז בקרית גת

מסמכי המכרז

דחיית מועד הגשת מכרז יועץ ניקוז

תשובות לשאלות הבהרה –  לביצוע תוכנית אב לניקוז ומתן שירותי ייעוץ ניקוז

תחום תכנית האב לניקוז

 

מכרז מסגרת פומבי מס’ 5/23 להתקשרות עם קבלנים לביצוע עבודות בנייה ברחבי העיר קרית גת

מודעת פרסום מכרז מס’ 5-23 להתקשרות עם קבלנים לביצוע עבודות בנייה ברחבי העיר קרית גת

מכרז מסגרת פומבי מס’ 5/23 להתקשרות עם קבלנים לביצוע עבודות בנייה ברחבי העיר קרית גת – מסמכי המכרז

נספח הצעת מחיר – מכרז בנייה חדש

תשובות לשאלות הבהרה-מכרז בנייה החדש

דחיית מועדים

 

מכרז פומבי 4/23 לרכישת רכבים בעסקת ליסינג מימוני

מודעת פרסום מכרז פומבי מס’ 4-23 רכישת רכבים בעסקת ליסינג מימוני

מכרז פומבי 4/23 לרכישת רכבים בעסקת ליסינג מימוני – מסמכי המכרז

הודעה אודות דחיית מועדים

תשובות לשאלות הבהרה-מכרז לרכישת רכבים בעסקת ליסינג מימוני

תשובות לשאלות הבהרה-מכרז לרכישת רכבים בעסקת ליסינג מימוני – מכתב מס’ 2

 

מכרז/חוזה 2023/כ/6 להרחבת מאגר קבלנים לתכנון וביצוע חדרי שנאים (תחנות טרנספורמציה) טרומיים ברחבי קרית גת

מודעת פרסום

מכרז/חוזה 2023/כ/6 להרחבת מאגר קבלנים לתכנון וביצוע חדרי שנאים (תחנות טרנספורמציה) טרומיים ברחבי קרית גת – מסמכי המכרז

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – מכתב מס’ 1

 

מכרז 2023/כ/5 להרחבת מאגר מתכננים ויועצים לפרויקטים של הקמת מבני ציבור וחינוך בהסכמי הגג של קרית גת

מודעת פרסום מכרז להרחבת מאגר מתכננים מבני ציבור

מכרז להרחבת מאגר מתכננים ויועצים לפרויקטים של הקמת מבני ציבור וחינוך בהסכמי הגג של קרית גת- מסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס’ 1

‏‏תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס’ 2

הודעה בדבר עדכון המועד האחרון להגשת הצעות- מכתב מספר 3

‏‏הודעה בדבר עדכון לוח הזמנים- מכתב מס’ 4

תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס’ 5

הודעה בדבר פתיחת תיבת המכרזים- מכתב מספר 6

 

מכרז 2023/כ/3 מכרז לביצוע עבודות פיתוח עבור מתחם 08- מתחם האצטדיון בקרית גת

מודעת פרסום מכרז 2023-כ-3

הודעה בדבר פרסום תנאי הסף- מכתב מספר 2

הודעה בדבר עדכון לוחות זמנים- מכתב מספר 3

פרוטוקול מפגש מציעים ומצגת- מכתב מספר 4

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים- מכתב מספר 6

 

מכרז 3/23 להתקשרות עם קבלנים לביצוע עבודות בנייה ברחבי העיר קריית גת

מודעת פרסום מכרז להתקשרות עם קבלנים

מכרז להתקשרות עם קבלנים לביצוע עבודות בנייה ברחבי העיר קרית גת – מסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

 

מכרז 2023/כ/1 להקמת מאגר מתכננים ויועצים לפרויקטים של הקמת מבני ציבור וחינוך בהסכמי הגג של קרית

מודעת פרסום מכרז מאגר מתכננים מבני ציבור

מכרז 2023/כ/1 להקמת מאגר מתכננים ויועצים לפרויקטים של הקמת מבני ציבור וחינוך בהסכמי הגג של קרית גת- מסמכי המכרז

תשובות-לשאלות-הבהרה-מכתב-מס-1-2

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים -מכתב מס’ 2

 

מכרז 1/23 למתן שרותי יעוץ תחבורה

מכרז 1-23 למתן שרותי יעוץ תחבורה – מודעה לפרסום

נוסח מכרז

תשובות לשאלות הבהרה

מכרז 07/22 למתן שירותי בדיקת עמידות מפני רעידות אדמה של מבני משרד החינוך בקרית גת

מודעת מכרז למתן שרותי בדיקת עמידות בפני רעידות אדמה של מבני משרד החינוך בקרית גת

תשובות לשאלות הבהרה-מכח מכרז 7.22 בדיקת עמידות מפני רעידות אדמה

 

מכרז/חוזה 2022/כ/21 – להקמת מאגר קבלנים לתכנון וביצוע חדרי שנאים (תחנות טרנספורמציה) טרומיים ברחבי קרית גת

מודעת פרסום

מכרז 2022-כ-21 – להקמת מאגר קבלנים לתכנון וביצוע חדרי שנאים (תחנות טרנספורמציה) טרומיים ברחבי קרית גת – מסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס’ 1

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – מכתב מס’ 2

 

מכרז/חוזה 2022/כ/20 למתן שירותי תכנון ותיאום העתקות וחציות קווי נפט וגז טבעי בכרמי גת מערב וכרמי גת צפון

מודעת פרסום

מכרז 2022-כ-20 למתן שירותי תכנון ותיאום העתקות וחציות קווי נפט וגז טבעי בכרמי גת מערב וכרמי גת צפון – מסמכי המכרז

הודעה בדבר עדכון לוחות זמנים – מכתב מס’ 1

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – מכתב מס’ 2

 

מכרז/חוזה 2022/כ/19 להרחבת מאגר המתכננים והיועצים לפרויקטים של פיתוח ותשתיות בהסכמי הגג של קרית גת

מודעת פרסום

מכרז 2022-כ-19 -להרחבת מאגר המתכננים והיועצים לפרויקטים של פיתוח ותשתיות בהסכמי הגג של קרית גת – מסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס’ 1

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – מכתב מס’ 2

 

מכרז/חוזה 2022/כ/18 לתכנון, הקמה והפעלה של בית קפה במתחם הספורטק בפארק כרמי גת

מודעת פרסום

מכרז 2022-כ-18– חוברת המכרז

הודעה בדבר עדכון לוחות זמנים – מכתב מס’ 1

 

מכרז/חוזה 2022/כ/17 לביצוע שלב ג’ ואודיטוריום – בית ספר מקיף במגרש 401 בכרמי גת

מודעת פרסום

עדכון לוחות זמנים – מכתב מס’ 1

מכרז-חוזה 2022-כ-17 לביצוע שלב ג’ ואודיטוריום – בית ספר מקיף במגרש 401 בכרמי גת – חלק ממסמכי המכרז

עדכון לוח זמנים ותנאי סף – מכתב מס’ 2

הודעות ותשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס’ 3 

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – מכתב מס’ 4

 

מכרז/חוזה 2022/כ/16 לתכנון והקמת איצטדיון הכדורגל של קרית גת

מודעת פרסום

מכרז חוזה 2022-כ-16 לתכנון והקמת איצטדיון הכדורגל של קרית גת – חלק ממסמכי המכרז

הודעת עדכון – מכתב מס’ 2

הודעת עדכון תנאי סף ולוחות זמנים – מכתב מס’ 3

הודעת עדכון בדבר לוחות זמנים – מכתב מס’ 4

הודעת עדכון בדבר המועד האחרון להגשת הצעות – מכתב מס’ 5

 

מכרז/חוזה 2022/כ/15 להרחבת מאגר המתכננים והיועצים לפרויקטים של פיתוח ותשתיות בהסכמי הגג של קרית גת

מודעת פרסום

הודעת עדכון – מכתב מס’ 1

מכרז 2022.כ.15 להרחבת מאגר המתכננים והיועצים לפרויקטים של פיתוח ותשתיות בהסכמי הגג של קרית גת – מסמכי המכרז

תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס’ 2

הודעות עדכון – מכתב מס’ 3

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים- מכתב מס’ 4

עדכון תנאי סף נוספים מקצוע כמאות – מכתב מס’ 5

עדכון בדבר דחיית מועד הגשת הצעות עבור מקצוע כמאות – מכתב מס’ 6

 

מכרז/חוזה 2022/כ/14 לאיתור עוזר למנכ”ל מינהלת הסכמי הגג בקרית גת

מודעת פרסום

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – מכתב מס’ 1

 

מכרז/חוזה 2022/כ/13 להקמת מגרש כדורגל במתחם 08 בכרמי גת

מודעת פרסום מכרז 2022.כ.13 – הקמת מגרש כדורגל במתחם 08 בכרמי גת

הודעת עדכון ופרסום תנאי סף עיקריים – מכתב מס’ 1

הודעות ועדכונים – מכתב מס’ 2

פרוטוקול מפגש מציעים – מכתב מס’ 3

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – מכתב מס’ 4

 

קול קורא להקמת מאגר עורכי דין בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית בקרית גת

מאגר עורכי דין סבב 2- מודעה לפרסום

קול קורא מאגר עורכי דין – סבב 2

 

קול קורא להקמת מאגר יועצים חברתיים בפרויקטים מסוג התחדשות עירונית בקרית גת

קולות קוראים – מודעה לפרסום

קול קורא להקמת מאגר יועצים חברתיים

 

 

 

מכרז 06/22 ייעוץ פרוגרמה

מודעת מכרז ייעוץ פרוגרמה

מכרז למתן שירותי ייעוץ פרוגראמה – נוסח לפרסום

תשובות לשאלות – הודעה מספר 1

 

מכרז 05/22 אספקת ציוד לבתי ספר

מודעה לפרסום מכרז-אספקת ציוד לבתי ספר

מכרז 05.22 – אספקת ציוד לבתי הספר

תשובות לשאלות הבהרה- הודעה מספר 1

הודעה מס’ 1 דחיית מועד אחרון להגשת הצעות מכרז 05.22

הודעה מס’ 2 על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות – מכרז 05.22

הודעה מס’ 2 דחיית מועד אחרון להגשת הצעות ותיקון מסמכי המכרז

מכרז ציוד-לאחר תיקון מועד האספקה וניקוד

 

מכרז/חוזה 04/22 למתן שרותי דוברות הסברה ושיווק, ולמתן שרותי דיגיטל

מודעת פרסום מכרז-04-22

מכרז 04.22 למתן שירותי שיווק דוברות הסברה ודיגיטל

 

 

 

 

מכרז/חוזה 2022/כ/12 להרחבת מאגר המתכננים והיועצים לפרויקטים של פיתוח ותשתיות בהסכמי הגג של קרית גת

מודעת פרסום מכרז מאגר מתכננים פיתוח תשתיות שלישי

הודעה בדבר עדכון לוחות הזמנים – מכתב מס’ 1

מכרז 2022-כ-12 להרחבת מאגר מתהכננים והיועצים לפרויקטים של פיתוח ותשתיות בהסכמי הגג של קרית גת- מסמכי המכרז

הודעות ותשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס’ 2

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – מכתב מס’ 3

 

מכרז/חוזה 2022/כ/11 לביצוע עבודות עפר ופריצת דרכים בפרויקט כרמי גת מערב בקרית גת

מודעת פרסום מכרז 2022.כ.11 – עבודות עפר מערביות

הודעות ופרסום תנאי סף עיקריים- מכרז 2022-כ-11- מכתב מספר 1

הודעה בדבר העלאת חוברת המכרז לאתר – מכתב מס’ 2

מכרז 2022.כ.11 לביצוע עבודות עפר ופריצת דרכים בכרמי גת מערב – חלק ממסמכי המכרז

פרוטוקול מפגש מציעים – מכתב מס’ 3

הודעות ותשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס’ 4

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – מכתב מס’ 5

 

מכרז/חוזה 2022/כ/10 – לתכנון והקמת אולם ספורט בשיטה טרומית מתועשת לרבות פיתוח במגרש 400 מתחם 07 בכרמי גת” 

נוסח מודעה

מכרז אולם ספורט סופי

מסמכים ד,ה ו-ו

הודעות ותשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס’ 2

תכנון נוף של המתחם וסביבתו – https://mobile.myexponet.com/dfolder.aspx?eid=m5kk3q2

הודעה בדבר דחיית מועד פרסום תשובות לשאלות הבהרה מכתב מספר 1

הודעה בדבר פתיחת תיבת המכרזים – מכתב מס’ 3

 

 

מכרז 3/22 לתפקיד מנהל תחום תכנון ולווי תבעות עירוניות במנהלת התחדשות להתחדשות עירונית בקרית גת

נוסח מודעה

מכרז 03.22 מנהל תחום תכנון במנהלת התחדשות עירונית – נוסח סופי לפרסום

שאלון מועמד – מנהל תחום תכנון במנהלת התחדשות עירונית

מכרז /חוזה 2022/כ/9 עבור עבודות פיתוח ושדרוג תשתיות במתחם שער העיר בקרית גת

מודעת פרסום

הודעה בדבר קיום מפגש מציעים- מכתב מספר 1

פרסום תנאי הסף העיקריים- מכתב מספר 2

פרוטוקול מפגש מציעים -מכתב מספר 3

תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מס’ 4

הודעה בדבר פתיחת תיבת המכרזים – מכתב מס’ 5′

 מכרז/חוזה 2022/כ/8- למתן שירותי תכנון מוקדם וליווי תכנון וביצוע כ”יועץ צל” לאצטדיון כדורגל עירוני בקרית גת- מקצוע קונסטרוקציה

מודעת פרסום – מכרז חוזה 2022כ8- למתן שירותי תכנון מוקדם וליווי תכנון וביצוע כיועץ צל לאצטדיון כדורגל עירוני בקרית גת- מקצוע קונסטרוקציה

מכרז תכנון קונסטרוקציה איצטדיון נוסח סופי

הודעה בדבר המועד האחרון להגשת הצעות מכתב מספר 1

מודעה בדבר פתיחת תיבת המכרזים מכתב מספר 2

מכרז/חוזה” 2022/כ/7 להקמת מעונות יום במגרשים 802 ו-804 במתחם 01 בכרמי גת 

מודעת פרסום – מעונות יום 802 ו-804

מכרז 2022-כ-7 פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז- מכתב מספר 1.docx

תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 2 

הודעה בדבר הבהרות ועדכונים – מכתב מספר 3 

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – 2022-כ-7 – מכתב מספר 4

מכרז/חוזה 2022/כ/6 להקמת בית ספר יסודי במגרש 611 במתחם 03-04 בכרמי גת 

מודעת פרסום – בית ספר יסודי מגרש 611

מכרז 2022-כ-6 פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז- מכתב מספר 1

תשובות לשאלות הבהרה מכתב מספר 2 

‏‏הודעה בדבר הבהרות ועדכונים- מכתב מספר 3 

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – 2022-כ-6 – מכתב מספר 4

מכרז/חוזה 2022/כ/5 להקמת בית ספר יסודי במגרש 618 במתחם 03-04 בכרמי גת 

מודעת פרסום – בית ספר יסודי – מגרש 618

מכרז 2022-כ-5 פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז- מכתב מספר 1

תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 2 

‏‏הודעה בדבר הבהרות ועדכונים – מכתב מספר 3 כ5

הודעה בדבר פתיחת תיבת מכרזים – 2022-כ-5 – מכתב מספר 4

מכרז 2/22 מכרז מסגרת לתחזוקת רחובות וביצוע השלמות ועבודות פיתוח בקרית גת

מודעת פרסום מכרז תחזוקת רחובות

חוברת המכרז

‏‏הודעה בדבר עדכון לוחות הזמנים- מכתב מספר 1

הודעה בדבר מועד פתיחת מעטפות המכרז

הודעה בדבר המועד הצפוי לפתיחת תיבת המכרזים- מכתב 2

מכרז/חוזה 2022/כ/4- למתן שירותי תכנון מוקדם וליווי תכנון וביצוע כ”יועץ צל” לאצטדיון כדורגל עירוני בקרית גת- מקצוע אינסטלציה וספרינקלרים

נוסח לפרסום

חוברת המכרז

הודעה בדבר המועד האחרון להגשת הצעות- מכתב מספר 1

הודעה בדבר פתיחת תיבת המכרזים- מכתב מספר 2

‏‏הודעה בדבר המועד האחרון להגשת הצעות- מכתב מספר 3

‏‏‏‏הודעה בדבר המועד האחרון להגשת הצעות- מכתב מספר 4

מכרז/חוזה 2022/כ/3- למתן שירותי תכנון מוקדם וליווי תכנון וביצוע כ”יועץ צל” לאצטדיון כדורגל עירוני בקרית גת- מקצוע תאורה, חשמל, תקשורת ומערכות נלוות

מודעת פרסום

חוברת המכרז

תשובות לשאלות הבהרה

הודעה בדבר פתיחת תיבת המכרזים- מכתב מספר 2

מכרז/חוזה 2022/כ/1 להקמת גני ילדים במגרשים 605 ו-615 במתחם 03-04 בכרמי גת 

מודעת פרסום – גני ילדים א (מגרשים 605 ו-615) – נוסח סופי

מכרז – חוזה 2022 – כ- 1 – מכתב פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז

מכרז חוזה 2022 – כ – 1 – מכתב הבהרה – מכתב מספר 1

הודעה בדבר פתיחת תיבת המכרזים- מכתב מספר 2

מכרז/חוזה 2022/כ/2 להקמת להקמת גני ילדים במגרש 613 במתחם 03-04 בכרמי גת

מודעת פרסום – גני ילדים ב (מגרש 613) – נוסח סופי

מכרז – חוזה 2022 – כ- 2 – מכתב פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז

מכרז חוזה 2022 – כ – 2 – מכתב הבהרה – מכתב מספר 1

הודעה בדבר פתיחת תיבת המכרזים- מכתב מספר 2

מכרז 1/22 לתפקיד מנהל תחום תכנון וליווי תבעות עירוניות במנהלת להתחדשות עירונית בעיר קריית גת

נוסח מודעה

נוסח המכרז

 

מכרז 7/21 למתן שירותי תחזוקת רחובות וביצוע השלמות ועבודות פיתוח שונות בקרית גת

מודעת פרסום מכרז תחזוקת רחובות

הודעה בדבר פרסום תנאי סף- מכתב מספר 1

הודעה בדבר העלאת מסמכי המכרז- מכתב מספר 2

מכרז מסגרת לתחזוקת רחובות וביצוע השלמות ועבודות פיתוח בקרית גת

‏‏הודעה בדבר עדכון לוחות הזמנים- מכתב מספר 3

הודעה בדבר המועד הצפוי לפתיחת תיבת המכרזים (מכתב מספר 4)

‏‏הודעה בדבר המועד הצפוי לפתיחת תיבת המכרזים (מכתב מספר 5)

 

מכרז 4/21 למתן שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים

נוסח מודעה לעיתון

עדכון בדבר מועד העלאת המכרז לאתר

נוסח המכרז

נספח ביטוחי

 

מכרז /חוזה 2021/כ/19 להקמה,שדרוג ותחזוקה של מערכות עיר חכמה בקרית גת

מודעת פרסום מכרז עיר חכמה

מכרז עיר חכמה – הזמנה להציע הצעות ללא נספחים

מכרז עיר חכמה- מסמך א’ ו- ב’

מסמך ג’ למכרז עיר חכמה נוסח סופי- לא כולל תוכניות

פרוטוקול מפגש מציעים- מכרז עיר חכמה

תשובות לשאלות הבהרה- מכתב מספר 2

הבהרות ו‏‏תשובות לשאלות הבהרה- מכתב מספר 3

‏‏‏‏‏‏תשובות לשאלות הבהרה- מכתב מספר 4

הודעה בדבר קיום סיור- מכתב מספר 5

הודעה בדבר עדכון תנאי הסף ותשובות לשאלות הבהרה- מכתב מספר 6

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏תשובות לשאלות הבהרה- מכתב מספר 7

הודעה בדבר המועד הצפוי לפתיחת תיבת המכרזים – מכתב מספר 8

 

מכרז 6/2021 לביצוע עבודות חשמל ותקשורת בעיר קרית גת

נוסח מודעה לעיתון

מכרז לביצוע עבודות חשמל נוסח לפרסום

מחירון- מסמך ב’1

מענה מס’ 1 לשאלות משתתפים 

 

מכרז/חוזה 2021/כ/18 למתן שירותי תכנון מוקדם וליווי תכנון וביצוע כ”יועץ צל” לאצטדיון כדורגל עירוני בקרית גת- מקצוע אדריכלות

מודעת פרסום

מכרז אדריכל צל אצטדיון נוסח להפצה

נספח ב’8 להזמנה להציע הצעות

תשובות לשאלות הבהרה מכרז אדריכל צל – מכתב מספר 1

הודעה על עדכון בלוחות הזמנים

 

מכרז 5/21 לתפקיד מנהל תחום תכנון וליווי תבעות עירוניות במנהלת להתחדשות עירונית בקרית גת

נוסח מודעה

נוסח המכרז

שאלון

 

מכרז חוזה 2021/כ/17- לתכנון וביצוע חדר שנאים טרומי עבור מגרש 801 במתחם 01 בקרית גת צפון- כרמי גת

מודעת פרסום 

נוסח המכרז

מכתב דחיית מועדי המכרז- מכתב מספר 1 – 12.9.2021

מכתב תשובות לשאלות הבהרה מכרז חוזה 2021 – כ- 17 

 

 

מכרז פומבי 2021/כ/16 למתן שירותי העתקות בפרויקטים של מינהלת הסכמי הגג בקרית גת

מכרז 2021 – כ -16 – מודעת פרסום מכרז מכון העתקות

הודעה בדבר פרסום תנאי הסף העיקריים למכרז

מכרז פומבי 2021/כ/15 להפעלת מתקן אקסטרים וקיר טיפוס במתחם הספורטק בקרית גת צפון – כרמי גת

מודעת פרסום מכרז הפעלת מתקני אקסטרים

הודעה בדבר פרסום תנאי הסף העיקריים למכרז

תשובות לשאלות הבהרה-מכתב מס’ 2

‏‏‏‏מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 3-

‏‏שאלות הבהרה- מכתב מספר 4

הודעה על עדכון לוחות הזמנים

שאלות-הבהרה-מכתב-מספר-6.pdf

‏‏הודעה בדבר פתיחת מעטפות המכרז – מכתב מספר 7

‏‏‏‏הודעה בדבר פתיחת מעטפות – מכתב מספר 8

 

 

מכרז פומבי מס’ 03/21 – לאספקה והצבה של מבנים יבילים

נוסח מודעה לעיתון

מכרז יבילים נוסח לפרסום

נספח ה’2 – נספח ביטוח מבנים יבילים

מסמך ב’- מפרט טכני

מענה מס’ 1 לשאלות המשתתפים

 

מכרז פומבי מס’ 2/21 – לעבודות גינון בכרמי גת – קרית גת

מכרז פומבי מס’ 2/21 – לעבודות גינון – מודעת פרסום

מכרז פומבי מס’ 2/21 – לעבודות גינון בכרמי גת

מכתב דחיית מועדי המכרז – מכתב מספר 1

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 3

פרוטוקול מפגש מציעים – מכרז גינון

מכתב הודעה בדבר מועד פתיחת המעטפות במכרז – מכרז גינון – מכתב מס’ 4

מכתב הודעה בדבר מועד פתיחת מעטפות הצעות המחיר שהוגשו במכרז – מכרז גינון – מכתב מספר 5-

 

 

מכרז 1/21 לאיתור מנהל/ת מינהלת ויועץ/ת מהנדסת העיר התחדשות עירונית קרית גת

נוסח מודעה לעיתון

מכרז מנהל מנהלת נוסח לפרסום

שאלון למועמד למשרת מנהל מנהלת

 

 

מכרז/חוזה 2021/כ/14 להקמת בית ספר מקיף במתחם 07 בכרמי גת

מודעת פרסום חדשה – מכרז 2021-כ-14 מקיף במתחם 07

מכרז 2021 – כ – 14 – מכתב פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז – חתום

מכרז 2021 -כ -14 – מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 1 (1)

 

מכרז/חוזה 2021/כ/13 להקמת בית ספר יסודי ב’ במתחם 01 בכרמי גת

מודעת פרסום חדשה – מכרז 2021-כ-13 יסודי ב במתחם 01

מכרז 2021 – כ -13 – מכתב פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז – חתום

מכרז 2021 -כ -13 – מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 1 – 1

 

מכרז/חוזה 2021/כ/12 להקמת בית ספר יסודי א’ במתחם 01 בכרמי גת 

מודעת פרסום חדשה – מכרז 2021-כ-12 יסודי א במתחם 01

מכרז 2021 – כ – 12 – מכתב פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז – חתום

מכרז 2021 -כ -12 – מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 1

 

מכרז/חוזה 2021/כ/11 להקמת כיתות גן ושלד בית כנסת במגרש 806 במתחם 01 בכרמי גת 

מודעת פרסום חדשה – מכרז 2021-כ-11 חמש כיתות גן ושלד בית כנסת במגרש 806 במתחם 01

מכרז 2021 – כ -11 – מכתב פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז – חתום

מכרז 2021 -כ -11 – מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 1

 

מכרז/חוזה 2021/כ/10 להקמת כיתות גן ושלד בית כנסת במגרשים 803 805 במתחם 01 בכרמי גת

 מודעת פרסום חדשה – מכרז 2021-כ-10 שבע כיתות גן ושלד בית כנסת במגרשים 803 ו- 804 במתחם 01

מכרז 2021 -כ -10 – מכתב פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז – חתום

מכרז 2021 -כ -10 – מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 1

 

מכרז/חוזה 2021/כ/9 להקמת כיתות גן ושלד בית כנסת במגרשים 801 802 במתחם 01 בכרמי גת

מודעת פרסום חדשה – מכרז 2021-כ-9 כיתות גן ושלד בית כנסת במגרשים 801 ו- 802 במתחם 01

מכרז 2021 – כ -9 – מכתב פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז – חתום

מכרז 2021 -כ -9 – מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 1 –

 

מכרז 2021-כ-8 להקמת בית ספר מקיף במתחם 07 בכרמי גת

מודעת פרסום – מכרז בית ספר מקיף מתחם 07

מכתב מספר 1 – הודעה בדבר ביטול מכרז 2021-כ-8 בית ספר מקיף במתחם 07 – 13 במאי 2021

 

מכרז 2021-כ-7  להקמת שני בתי ספר יסודיים במתחם 01 בכרמי גת

מודעת פרסום – מכרז בתי ספר יסודיים מתחם 01

מכתב מספר 1 – הודעה בדבר ביטול מכרז 2021-כ-7 בתי ספר יסודיים במתחם 01  – 13 במאי 2021

 

 מכרז 2021-כ-6 להקמת כיתות גן במתחם 01 בכרמי גת

נוסח פרסום- מכרז גני ילדים מתחם 01

מכתב מספר 1 – הודעה בדבר ביטול מכרז 2021-כ-6 כיתות גן במתחם 01 – 13 במאי 2021

 

מכרז 2021-כ-5  לתכנון, אספקה והתקנה של מתקני משחק בקרית גת צפון – כרמי גת

מודעת פרסום מכרז מתקני משחק נוסח סופי

הודעה בדבר פרסום תנאי הסף העיקריים למכרז – (מכתב מספר 1)

מכתב תשובות לשאלות הבהרה מכרז מתקני משחק – מכתב מספר 2 – נוסח מיום 10.6.21

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 3

‏‏הודעה בדבר המועד הצפוי לפתיחת מעטפות המכרז (מכתב מספר 4)

מכרז 2021 -כ-4 להקמת כיתות גן במתחמים 01 ו-03-04 בכרמי גת

מכתב מספר 2 – הודעה בדבר ביטול מכרז מבני חינוך כיתות גן – 2 במאי 2021


מכרז 2021-כ-3 לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי תשתיות תת קרקעיות עבור פרויקטים ” האיצטדיון” ו-“יאסקי” בקרית גת 

מודעת פרסום – מכרז ל איתור תשתיות – 2021 – כ- 3

מכרז איתור תשתיות מתחם האיצטדיון ומתחם יסקי קרית גת – סופי (1)

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכרז לאיתור תשתיות – האיצטדיון ו-יאסקי – מכתב מספר 1 – נוסח סופי לפרסום באתר

2021/כ/2 למתכננים ויועצים לפרויקטים של פיתוח ותשתיות בהסכמי הגג של קרית גת

 

מכרז 2021/כ/1 פיתוח תשתיות שלב ב’ – מתחם 03-04

מודעת פרסום – מכרז פיתוח תשתיות שלב ב – מתחם 03-04 

מכרז פיתוח תשתיות שלב ב עבור מתחם 03-04 – הודעה בדבר פרסום תנאי הסף העיקריים למכרז – (מכתב מספר 1

תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 2

 

מכרז 2020/כ/10 למתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע לעבודות פיתוח ובניה למנהלת הסכמי הגג בקרית  גת עבור הכסם הגג השלישי

מודעת פרסום – מכרז חברה מנהלת (הסכם הגג השלישי)

מכרז/חוזה 2020/כ/10 הזמנה להציע הצעות

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכרז חברה מנהלת (מערביות) – מכתב מספר 1

הודעה בדבר פתיחת הצעות מחיר-1

מכרז 2020/כ/9 פיתוח תשתיות שלב ב’ במתחם 01 ופיתוח תשתיות נוספות במתחמים נוספים בקרית גת צפון-כרמי גת                                                                                                         

מודעת פרסום – מכרז פיתוח תשתיות שלב ב

מכתב מספר 1 – הודעה בדבר פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז

מכתב מספר 2 – מכתב תשובות לשאלות הבהרה

הבהרות מטעם המזמין – מכתב מספר 3

מכרז 3/2020 לאספקה והתקנה של רמזורים בשני צמתים בעיר

נוסח לפרסום בעיתון

מכרז רמזורים נוסח לפרסום

נספח יא-ביטוח

מכרז 03.20-הודעה מס’ 1 על דחיית המועד האחרון לשאלות ולהגשת ההצעות-חתום

תכניות וכתבי כמויות למכרז רמזורים

הסדרי תנועה

תכנית מתן האבץ ישראל פולק 12231.2

תכנית מתן החרושת ישראל פולק 12231.1

כתבי כמויות

כתב כמויות חשמל תאורה ותקשורת החרושת פולק

אומדן החרושת

כתב כמויות מנגנון רמזורים צומת החרושת-פולק

מחירון לעבודות סלילה החרושת

כתב כמויות חשמל תאורה ותקשורת אבץ- פולק

אומדן ישראל פולק -אבץ

כתב כמויות מנגנון רמזורים צומת אבץ-פולק

מחירון לעבודות סלילה וגישור אבץ

עבודות עפר ואספלט

תוכנית אלתן ישראל פולק אבץ 1446.1.1

תוכנית אלתן ישראל פולק החרשות 1446.1.1

תכניות זמנים בצומת

תזמון-ישראל פולק-החרושת-25.12.18

תזמון-ישראל פולק-אבץ-21-01-19

תשתיות חשמל תאורה ותקשורת,

3301 תוכנית חשמל תאורה ותקשורת אבץ פולק

מפרט טכני לעבודות חשמל פרק 08

מפרט טכני תשתיות ומנגנון רמזורים

תוכנית חשמל תאורה ותקשורת החרושת

 

מכרז 2020/כ/8 להקמת מאגר מתכננים יועצים בתחומים שונים לפרויקטים של פיתוח ותשתיות בקרית גת

נוסח מודעה  לפרסום

מכתב מספר 1 – דחיית מועדי המכרז

מכרז מאגר מתכננים ויועצים לפיתוח תשתיות במתחמי הסכמי הגג בקרית גת

מכתב מספר 2 – הודעה בדבר עדכונים למכרז

מכתב מספר 3 – הודעה בדבר עדכונים למכרז ותשובות לשאלות הבהרה

 

מכרז 12/20 לאיתור מנהל תחום גננות כרמי גת

נוסח מודעה לעיתון

נוסח המכרז

 

מכרז 9/20 למתן שירותי הנדסת חשמל ואלקטרוניקה

נוסח מודעה לעיתון

‏‏נוסח מכרז לפרסום 

 

מכרז 11/20 להפעלת פרויקט רכב שיתופי בקרית גת

נוסח מודעה לעיתון

נוסח המכרז

נספח ד’2

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

הודעה מס’ 2 על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

 

מכרז 10/20  אחראי/ת  תחום קשרי קהילה במנהלת התחדשות עירונית

נוסח מודעה לעיתון

נוסח מכרז קשרי קהילה מעודכן

שאלון למועמד

 

מכרז 7/20 תכנון תבע רובע הבנים

נוסח מודעה לעיתון

מכרז תכנון תבע רובע הבנים נוסח לפרסום

נספח ד’1

נספח ד 4 אבני דרך ללוז

נספח ד 5 פרוגראמה מצב קיים

נספח ד 6 פרוגראמה מצב מוצע

נספח ד 7 אבני דרך לתשלום

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

מענה מס’ 1 לשאלות המשתתפים

הודעה מס’ 2 על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מכרז 07.20

מסמך שינויים והבהרות מס’ 1

מסמך שינויים והבהרות מס’ 2

הודעה מס’ 3 על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות מכרז 07.20

 

מכרז 8.20 מנהל אגף הנדסה בחברה

נוסח מודעה לעיתון

נוסח מכרז – מנהל אגף הנדסה

 

מכרז/חוזה 2020/כ/7 לתכנון, אספקה והתקנה של מתקן חבלים אקסטרים וקיר טיפוס

במתחם ספורטק בקרית גת צפון – כרמי גת

מודעת פרסום

מכתב דחיית מועדי המכרז – מכתב מספר 1

הודעה בדבר עדכון לוחות הזמנים למכרז – מכתב מספר 2

הודעה בדבר עדכון המועד לעיון ורכישת מסמכי המכרז -מכתב מספר 3

הודעה בדבר פרסום תנאי הסף העיקריים של המכרז – מכתב מספר 4

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 5

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 6

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 7

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז – מכתב מספר 8

הודעה בדבר דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז – מכתב מספר 9

מכרז מתקן חבלים וקיר טיפוס – מכתב תשובות לשאלות הבהרה מספר 10

מכרז 6/20 מכרז רכב שיתופי

נוסח מודעה לעיתון

מכרז רכב שיתופי נוסח לפרסום

מסמך שינויים והבהרות מכרז רכב שיתופי

 

מכרז 5/20 למתן שירותי ייעוץ בתחום החשמל והתשתיות לפרויקטים עירוניים

נוסח מודעה לעיתון

נוסח המכרז

מסמך שינויים והבהרות מס’1

מענה מס1 לשאלות המשתתפים

 

מכרז 4/20 לתפקיד מנהל תחום קשרי קהילה במנהלת להתחדשות עירונית

מודעת פרסום מכרז

הבהרה בנוגע למכרז 4-2020

הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות

נוסח מכרז קשרי קהילה

שאלון למועמד

 

מכרז 2020/כ/6 לביצוע עבודות פיתוח עבור מתחם ספורטק בקרית גת צפון(כרמיגת)

נוסח מודעת פרסום

מכרז / חוזה 2020/כ/6 לביצוע עבודות פיתוח עבור מתחם ספורטק בקרית גת צפון – כרמי גת (חלק ראשון – הזמנה להציע הצעות).

מכרז/חוזה 2020/כ/6 לביצוע עבודות פיתוח עבור מתחם ספורטק בקרית גת צפון – כרמי גת (חלק שני – מפרט טכני מיוחד).

מסמך ה’ – כתב הכמויות

נספח 8 מתוקן – לפרסום באתר

מכתב הודעות ותשובות לשאלות הבהרה מכרז ספורטק – חתום

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 2

 

מכרז 2/2020 למתן שרותי בדיקת וליווי תוכניות במנהלת התחדשות עירונית

מכרז לבדיקה וליווי תכניות נוסח לפרסום מעודכן

מענה לשאלות המשתתפים

 

מכרז 1/20 לרכישת רכב מסוג סקודה קודיאק

מכרז לרכישת רכב נוסח לפרסום

נוסח מודעה לפרסום

 

מכרז/חוזה 2020/כ/5- למתן שירותי מיפוי וביצוע עבודות מדידה לפרוייקט שער העיר בקרית גת

מודעת פרסום מכרז מודדים

מכרז מדידות שער העיר

מכתב תשובות לשאלות הבהרה מכרז שירותי מדידה

 

מכרז/חוזה 2020/כ/4 – למתן שירותי ממונה ויועץ בטיחות עבור מינהלת הסכמי הגג בקרית גת

מודעת פרסום מכרז 4 כ 2020

מכרז ממונה ויועץ בטיחות

מכתב תשובות לשאלות הבהרה מכרז ממונה ויועץ בטיחות

 

מכרז/חוזה 2020/כ/3- לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי תשתיות תת קרקעיות עבור פרוייקט שער העיר בקרית גת

מודעת פרסום מכרז איתור תשתיות שער העיר

מכרז איתור תשתיות שער העיר קרית גת

מכתב תשובות לשאלות הבהרה נוסח סופי – מכרז לאיתור תשתיות

 

מכרז 2020/כ/2 – למתן שירותי תכנון כוללים לפיתוח פרוייקט שער העיר בקרית גת

מודעת פרסום נוסח לפרסום

מכרז מתכנן ראשי שער העיר

פרוטוקול מפגש מציעים מכרז מתכנן ראשי מיום 12 3 20 (1)

מצגת מכרז מתכנן ראשי

מכתב תשובות לשאלות הבהרה מיום 23.3.20

 

מכרז 2020/כ/1 – ראש מינהלת הסכמי גג בקרית גת

מודעת פרסום מכרז ראש מינהלת הסכמי הגג בקרית גת

 

מכרז מספר 2019/כ/2 – הצעות לעבודות הקמת ובניית מעונות יום במתחם 02 בפרויקט כרמי גת בצפון קרית גת

מודעת פרסום מכרז מעונות

חוברת חוזה מכרז

חוברת פרטי בניין

חוברת פרטי פיתוח

חוברת תוכניות מכרז

פרוטוקול מפגש מציעים – מכרז מעונות

 

מכרז סמנכ”ל כספים/סמנכ”ל כספים כרמי גת

נוסח מודעה

שאלון למועמדים – הליך איתור סמנכ”ל כספים

 

מכרז פומבי מספר 2019/כ/1 – למתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע לעבודות פיתוח ובניה למינהלת הסכמי הגג בקרית גת

מודעת פרסום מכרז חברה מנהלת

מסמכי מכרז למתן שירותי ניהול תכנון וניהול ביצוע לעבודות פיתוח ובניה למינהלת הסכמי הגג בקרית גת

מכתב תשובות לשאלות הבהרה – מכתב מספר 3 – נוסח סופי

 

מכרז פומבי מספר 08/19 למתן שירותי אדריכלות נוף- תב”ע מע”ר קרית גת

מכרז למתן שירותי אדריכלות נוף נוסח לפרסום

 

מכרז פומבי מספר 07/19 למתן שירותי שמאות מקרקעין- תב”ע מע”ר קרית גת

מכרז למתן שירותי שמאות נוסח לפרסום

מסמך שינויים והבהרות מס’1

מסמך שינויים והבהרות מס’ 2- הודעה על שינוי בתנאי הסף של המכרז[[

1-17 מכרז מסגרת עבודות פיתוח

2-17 השלמת פיתוח מגרש 312

4-17 מכרז מסגרת עבודות בניה

 

5-17 בינוי מעון יום בעלז

6-17 עבודות פיתוח בשצ”פ במגרש 312

מכרז מינוי מנכ”ל

1-18 אחראי תחום קשרי קהילה במנהלת התחדשות עירונית

3-18 מכרז שרותי אדריכלות

4-18 התייעלות אנרגטית, החלפת תאורת לד

2-19 אחראי קשרי קהילה במנהלת התחדשות עירונית

4-19 אחראי תחום תכנון במנהלת

5-19 יצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית

6-19 מכרז מסגרת תכנון תנועה

7-19 מכרז שמאות לפרוייקט המע”ר

8-19 מכרז יועץ נוף לפרוייקט המע”ר